Tjänster

Hyresgästanpassningar

Installation av WC grupper och kök. Komplettering av radiatorer och värme. Installation av komfortkyla.

Nyproduktion

Nyproduktion av hyreshus, kontor samt småhus. Helt nytt från grunden med avloppsdragning, rördragning till KV/VV samt radiatorer och golvvärme.

ROT arbeten

I förekommande fall. Utbyte av alla ledningar som kallvatten, varmvatten, värmeldningar och avloppsledningar.

Komfortkyla kontor

Rördragning för att få kyla i ett serverrum tex.

Värmearbeten

Byte av värmekälla i hus typ luft/vatten.

Vatten samt avlopp

Rensning av avlopp i samarbeten med underentreprenör.

Servicearbeten

Som till olika bostadsrättsföreningar, byta en radiatorventil, lufta radiatorer. Byte av värmeledningar. Byte av köksblandare samt dusch- & karblandare. Byte av kall / varmvattenledningar. Avloppsrör.